ความหมายของตราสัญญาครบรอบ 100 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ความหมาย

Centennial Celebration เฉลิมฉลองหนึ่งศตวรรษแห่งความผูกพันและความสามัคคีของชาวเซนต์คาเบรียล
จากรุ่นสู่รุ่น ตั้งต้นจากตึกแดง ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและจิตวิญญาณ

ตัวหนังสือราวแฮนด์เป็นสัญลักษณ์ที่ปราณีตและงดงาม แทนคุณค่าของวิชาการ ที่พวกเราต้องมีทั้งความตั้งใจและมุ่งมั่น

หนึ่งร้อยปีทอง บ่งบอกถึงชาวเซนต์คาเบรียลจากรุ่นสู่รุ่น ถูกหล่อหลอมมาด้วยปรัชญาเดียวกัน จนเป็นบทพิสูจน์อันแจ่มแจ้งแห่งตราสถาบันของเรา

ความมุ่งมั่นชนะทุกสิ่ง Labor Omnia Vincit

ผู้ออกแบบ
คุณ ทรรทรานนท์ ธรรมลงกรต SG 13244  (รุ่น 49)