กองทุนพี่รักน้อง

ที่มา และวัตถุประสงค์

กองทุนพี่รักน้อง เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมามีวัตถประสงค์หลักคือ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนปัจจุบันที่ประสบปัญหาครอบครัว สูญเสียเสาหลักของครอบครัว หรือครอบครัวประสบปัญหาทางการเงินจนส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนต่อได้ หรือนักเรียนผู้พิการทางสายตา และการสนับสนุนการจัดติวพิเศษให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.6 และ ม.5 พสพ.

กองทุนนี้เกิดขึ้นมาเป็นหนึ่งในนโยบายของ นายกสมาคมฯ ท่านศิริธัช โรจนพฤกษ์ และ มอบเงินเข้ากองทุนประเดิมเป็นจำนวน 200,000 บาท เลขาธิการสมาคมฯ คุณพนัส อัสรัตนกุล บริจาค 100,000 บาท และ รองเลขาธิการสมาคมฯ คุณฐิติธร บุพพารัมณีย์บริจาค 100,000 บาท ในการเริ่มต้นกองทุน

บริจาค

ชื่อบัญชี : สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล (พี่รักน้อง)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
สาขา : 1163 มทร. พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
เลขที่บัญชี  : 880 – 7- 35806 – 7