กองทุนศิษบ์คิดถึงครู

ที่มา และวัตถุประสงค์

เริ่มจากแนวความคิดในสมัยของ ภารดา เจษฏาจารย์มาติน ประทีป โกมลมาศ (บราเดอร์มาร์ติน) เป็นนายกสมาคมศิษย์เซนต์คาเบรียล สมัยที่ 2 ปีพ.ศ. 2537-2539 ในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครู หรือค่าทำศพครู โดยทางสมาคมฯ ได้ตั้งกองทุนและสมทบทุนเริ่มต้น 30,000 บาท (ในสมัยนั้น มูลค่าสูงกว่าปัจจุบัน) และรับบริจาคจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกองทุนได้ช่วยค่ารักษาพยาบาล และค่างานศพ ครูเกษียณและ ครูที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปที่ทำงานมาเกิน 10 ปีแต่ลาออกไปก่อนเกษียณ สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ท่านละ 20,000 บาท และ 15,000 บาท ต่อปี ตามลำดับ โดยมีครูที่ทางสมาคมดูแลทั้งหมดกว่า 120 ท่าน

บริจาค

ชื่อบัญชี : กองทุนศิษย์คิดถึงครู สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา : 0020 สาขาเทเวศร์
เลขที่บัญชี : 158 – 228018 – 0
ประเภท : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์