Once Upon a Time

เรื่องราวความทรงจำ ที่ย้อนให้นึกถึงความประทับใจ ที่เกิดขึ้นในรั้ว “เซนต์คาเบรียล”

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ซ.ค.4925
“ความสามัคคีเป็นทัศนคติที่ได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนเซนต์ฯ”

พล.ร.อ.ณรงค์ ยุทธวงศ์ ซ.ค. 5064
“ระลึกและตระหนักในพระคุณของเซนต์คาเบรียลซึ่งทำให้เราเป็นคนดี”

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ซ.ค. 5237
“เซนต์คาเบรียลได้ผลิตศิษย์เก่าที่มีบทบาทในด้านต่างๆ มากมาย”

กล้านรงค์ จันทิก ซ.ค. 5514
“เซนต์คาเบรียล เข้มแข็งด้วยความรู้ เข้มข้นด้วยวินัย และความประพฤติ”

รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ซ.ค. 5823
“ท่านอธิการและมาสเตอร์เป็นผู้ทุ่มเทเพื่อการศึกษาและอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี”

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ซ.ค.5951
“อยากให้ศิษย์เก่าเซนต์ฯ ร่วมกันแสดงสปิริต เพื่อให้คุณครูภาคภูมิใจ”

เสรี จินตนเสรี ซ.ค. 5986
“เซนต์คาเบรียล เก่งทั้งเรื่อง
การเรียน และกีฬา”

สันติ ภิรมย์ภักดี ซ.ค. 6569
“เซนต์คาเบรียลสอนให้เรารู้จักทำงานเป็นทีม และรักเพื่อนฝูง”

ประวิช รัตนเพียร ซ.ค. 9641
“สถาบันคือ อิฐหินปูนทราย แต่จิตวิญญาณของเซนต์คาเบรียลอยู่ที่พวกเราทุกคน”

ศ.รตอ.ดร. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ซ.ค.7750
“หวังว่าอีกร้อยปีข้างหน้า เซนต์คาเบรียลก็ยังคงอยู่”

พล.อ.อ อิทธพร ศุภวงศ์ ซ.ค. 8306
“ดีใจที่เราเป็นศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล”

ดร.อำพน กิตติอำพน ซ.ค. 9223
“ปรัชญาโรงเรียนของเรา Labor Omnia Vincit ความวิริยะ อุตสาหะ นำไปสู่ความสำเร็จ เหมือนกับพระมหาชนก”

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ซ.ค.9268
“อยากให้ศิษย์เก่าทุกคนดำเนินชีวิตตามเนื้อหาของเพลงโรงเรียน”

สาธิต กรีกุล ซ.ค. 10455
“คำว่า อยู่ยั้งยืนยง ต้องอยู่แบบทรงคุณค่า”

จิระ มะลิกุล ซ.ค.11032
“ทุกคนจะเข้าใจว่า เด็กเซนต์ฯ จะต้องเก่งภาษาอังกฤษ แต่ยกเว้นผม”

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ซ.ค. 11054
“เซนต์คาเบรียล เป็นโรงเรียนที่สร้างคนดีให้สังคมไทยเยอะมาก”

พล.ต.อ. นายแพทย์ จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ซ.ค.11578
“โรงเรียนเซนต์คาเบรียลมี raw material ที่ดี ซึ่งก็คือ นักเรียนที่ดี”

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ซ.ค. 11622
“ที่คนเลือกเซนต์คาเบรียล เพราะมีคุณธรรม และระเบียบวินัย”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ซ.ค.12385
“ภูมิใจทุกครั้งที่เห็นคนที่จบจากเซนต์ฯ ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ”

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ซ.ค. 12833
“จบเซนต์คาเบรียล เปรียบเสมือนเป็นประกาศนียบัตรรับรองความเก่ง ความดี”

ธนชัย (ป๊อด) อุชชิน ซ.ค.16299
“สั่งสมเรื่องดนตรีมาตั้งแต่เด็กจากวงชั้นนำของประเทศที่มาเล่นให้ชมที่เซนต์ฯ”

อัยยวัฒน์  ศรีวัฒนประภา ..23771

“100 ปี ที่รุ่นพี่สร้างขึ้นมา แต่ขึ้นอยู่กับรุ่นน้องๆ ว่าจะเขียนประวัติศาสตร์ของโรงเรียนต่อไปอย่างไร”