ทำเนียบนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2562 รวม 68 ปี

สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ก่อตั้งขึ้นวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2494
ทำพิธีฉลองครบรอบ 68 ปี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีนายกฯ ดำรงตำแหน่งบริหารงานติดต่อกันมา 18 ท่าน เรียงลำดับ ดังนี้