สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก

ใช้ห้องประชุมในการประชุมรุ่น หรืออื่นฟรี

ใช้สถานที่จัดเลี้ยง ในราคาพิเศษ

จอดรถใต้อาคาร พิเศษเพียงเดือนละ 1,500 บาท

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครสมาชิกสมาคม

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก

กรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัคร พร้อมรูปถ่าย

โอนเงินค่าสมัครพร้อมเอกสาร แจ้งกลับมาที่อีเมล  
หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่สมาคมฯ

รอการยืนยัน ทางสมาคมจะส่งหมายเลขสมชิกกลับไปท่าน

ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อ : สมาคม ศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
สาขา :  0020 สาขาเทเวศร์

เลขที่บัญชี 158-220301-5

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 241 2140