Category Archives: News

สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ขอเชิญศิษย์เก่า ครูเกษียณ และ ชาวบ้านในชุมชนซอยมิตตคาม เข้ารับบริจาคข้าวสารครอบครัวละ 1 ถุง (5 กิโลกรัม)…

Read more

ประกาศรายนามอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ที่ได้ตอบรับเข้าเป็นกรรมการสรรหานายกสมาคมท่านใหม่ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1. ภราดา ดร. ประทีป…

Read more

วันนี้ (17 เมษายน 2563) เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครกรรมการสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล จากผู้เคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารสมาคม จำนวน 1 คน ตามข้อบังคับ…

Read more

3/3